USC Mudslinging Video – Part 2

Second part of the UP Diliman University Student Council Mudslinging (Debate) held on February 20, 2008 at PH 400. Question # 2: “Sa panahon ng krisis pang-ekonomiya, malabo nang makakuha ang unibersidad ng mas mataas na pondo mula sa gobyerno. May alternatibo pa ba sa tuition and other fees increase (TFI)?”
Share