Panulat at mga larawan nina Matt Gaticales at Toby Roca, UP Aperture

UP CAMPUS, QUEZON CITY – Nagtipon-tipon ang mahigit 500 kasapi ng komunidad ng UP sa Quezon Hall kahapon upang tutulan ang pagpapatupad ng Board of Regents (BOR) sa pagbibigay ng 100% tuition loan at sa panukalang UP Land Use Plan.

Sinabayan ng mga estudyante, guro, kawani, drayber, manininda at residente ang pagpupulong ng BOR para sabihin na ang ang pagpapatupad ng 100% tuition loan ay magiging sanhi ng mas malaking pagkakautang ng mga estudyante dahil sa 6% na interes na ipapataw dito.

Higit pa rito, kanila ring tinutulan ang pagpapatupad ng UP Land Use Plan dahil ito umano ay magdudulot ng malawakang demolisyon sa kabahayan ng mga residente sa paligid ng UP Campus. Makadaragdag rin daw ito sa komersiyalisasyon ng lupain ng pamantasan, ani ng mga kasapi ng mobilisasyon.

Ang UP Land Use Plan ang nagsasaad ng pagkakahati-hati ng 493 ektaryang lupain na pagmamay-ari ng Unibersidad. Ang orihinal na plano ay inaprubahan ng BOR noong Hunyo 23, 1994. Sa  bagong panukalang Land Use Plan, dadagdagan ang mga ilalaang lupain para sa academic units at technology parks.

Kasabay nito, umapela rin ang pangkat sa pamahalaan upang ibigay sa Unibersidad ang sapat na subsidyo upang maging libre ang edukasyon.

Ang hanay na ito ay pinamunuan ng UP Multi-Sectoral Alliance, ang alyansa ng mga militanteng organisasyon sa loob ng UP Campus.

[nggallery id=67]

Subscribe

Subscribe now to our newsletter

By checking this box, you confirm that you have read and are agreeing to our terms of use regarding the storage of the data submitted through this form.

%d bloggers like this: