Upang tutulan ang muling pagtanggal ng Filipino at Panitikan bilang bahagi ng kurikulum ng mga unibersidad at kolehiyo, nagsagawa ng isang kilos protesta ang mga mag-aaral, kawani, at propesor mula sa Departmento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) ng Martes sa Palma Hall.

Ito ay inorganisa ng departamento matapos ilahad ng Korte Suprema na ang Filipino at Panitikan ay maaari ng tanggalin mula sa mga “core subjects” ng mga kolehiyo at unibersidad sa dahilan na ito’y itinuturo na sa elementarya at sekondarya.

Ibinasura ng Korte Suprema ang 2015 “Temporary Restraining Order” (TRO) sa Memorandum Order No. 20 na inilabas ng Commision on Higher Education (CHED) na layon tanggalin ang Filipino at Panitikan sa mga “core subjects” sa kolehiyo.

“Marami sa ating mga guro ang naghahayad ng kanilang takot at agam-agam sa kanilang kinabukasan sa pagtuturo sa kolehiyo,” wika ni Propesor Vladimeir Gonzales, tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. “Nandito ang usaping ng trabaho na tila hindi pinapansin ng ating mga kinauukulang mga posisyon at kapangyarihan.”

Ilan sa mga problemang kinakaharap ng mga guro ayon kay Gonzales ay ang kanilang pananatiling kontraktwal na humahadlang ng kanilang seguridad sa trabaho, at ang hindi pagtuloy ng pagpupulong ukol sa paggawa ng syllabus. May mga ilan din na nag-aaral ng Master of Arts (MA) sa Filipino at Panitikan ang nagsaad ng kanilang agam-agam sapagkat ang ilan sa kanila ay nag-aaral para maging guro sa kolehiyo.  

“Naghahanap tayo ng isang paraan, daluyan ng komunikasyon na nauunawan ng mas maraming bilang na Filipino at nagpapaunawa dito sa ating mga natututunan sa pamantasan,” wika ni Gonzales.

“Sa ating kasaysayan, isa ang Filipino sa may malaking ambag sa pagsasama-sama ng ibang mga tao at doon sa panawagan na ang ating pag-aaral ay palaging hindi lamang sa loob kung hindi ilan papunta doon sa labas–sa mga lugar na ‘di naaabot ng ating klasrum”

Ayon naman kay Stef Legaspi ng UP Speech Communication Association (UP SPECA), ang wikang Filipino ay isang salamin ng lipunang ginagalawan.

Dagdag ni Legaspi, “Tayong mga Iskolar ng Bayan, tayo ay para sa paglilingkod sa sambayanan. Tayo ay nandito para isulong ang isang edukasyon na hindi sumasandig sa imperyalista at dapat sumandig sa mamamayang Pilipino.”

Ito ay dinagdagan ni Selya Gonzales mula sa Alay Sining Eduk, “Ang wika natin ay hindi binabasura. Ang wika natin ang siyang magtataguyod kung sino tayo. Ito ay nagbubuklod. Ito ay nagpapakita ng kultura natin.”

Isinaad rin ni Gonzales na ang pagdadagdag ng Koryano sa kurikulum ng sekondaryang paaralan ay isang kalunos-lunos na pangyayari dahil “ang sariling bansa ay tinatakwil ang sarili nitong wika.”

Inaanyayahan din ng DFPP na mayroong press forum sa Lunes, Nobyembre 19 sa University Hotel at sa darating na pagkilos tungo sa CHED at Korte Suprema. 

Photo by Clarizzah Tualla

Subscribe

Subscribe now to our newsletter

By checking this box, you confirm that you have read and are agreeing to our terms of use regarding the storage of the data submitted through this form.

%d bloggers like this: