Lagpas 8 porsiyento ng mga di-gradwadong mag-aaral sa UP Diliman (UPD) ang hindi nakatamasa ng libreng matrikula nitong semestre dala ng mga kondisyong itinala sa pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o RA 10931.

Sa 13,167 na nakatalang di-gradwadong mag-aaral, 1,143 o 8.44% ang nagbabayad ng matrikula ayon sa datos na nakalap mula sa Office of the University Registrar (OUR).

Ang pinakamaraming bilang ng mga mag-aaral na hindi makatamasa ng libreng matrikula ay mula sa College of Engineering (Engg) na may 183 na di-gradwado, na sinundan ng College of Education (Educ) sa 111.

Samantala, ang 44% o 55 sa 125 mga mag-aaral mula sa School of Library and Information Studies (SLIS) ay ang kolehiyong may pinakamalaking bahagdan ng mga mag-aaral na walang libreng matrikula.

Sa loob ng RA 10931, ang isang mag-aaral ay hindi na makatatamasa ng libreng matrikula kapag ang kanyang pamamalagi sa pamantasan ay lumagpas ng higit isang taon sa tinakdang tagal na kinakailangan para sa kanyang kurso.

Ang sakop lamang ng nasabing batas ay ang mga di-gradwadong mag-aaral. Ang mga shiftees at transferees ay makakasama lang kung makapagtapos sila sa itinakdang tagal ng kanilang nilipatang kurso.

Sa mga mag-aaral namang bumalik mula sa kanilang leave of absence (LOA) at naging exchange students, ang bilang ng semestreng kanilang inilagi sa labas ng pamantasan ay isasama sa kabuuang bilang ng taong kanilang inilagi sa pamantasan.

Dagdag pa ni Engg Rep. to the USC Kieth Dagondong, may mga mag-aaral na pinipiling hindi mapasailalim sa RA 10931 para makatanggap ng stipend mula sa Student Financial Assistance (SFA) ng UPD, isang anyo ng socialized tuition system.

“Liban sa libreng matrikula, kailangan din nila ng allowance para sa araw-araw na gastusin,” ani niya.

Suliranin ng mga mag-aaral

Isa sa mga rason ng pagtagal ng pananatili ng mga mag-aaral sa pamantasan ay ang pangangailangang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. Ito ang kaso ni Toby Roca, isang Journalism student na napilitang magtrabaho ng dalawang taon dahil sa problemang pampinasya.

“Sino bang mapapanatag na 60% to 70% ng mga kaklase mo in all your classes ay walang pinoproblemang tuition, pero ikaw nagpa-file ka pa ng late payment letter sa Chancellor’s Office, ‘di ba?” tugon ni Roca.

Ayon sa kanya, matrikula lang ang kayang bayaran ng kanyang magulang. Siya na ang naghahanap ng paraan para mabayaran ang iba pa niyang pangangailangan bilang isang mag-aaral.

Malaking dagok para kay Roca ang pagkawala sa mga benepisyaryo ng RA 10931 sapagkat nakaka-abala ito sa kanyang pag-aaral. Ika niya, “As someone who’s been in UP for eight years and struggling through wildly different financial situations, being forced to work part-time by a circumstance as ironic as being left out of free tuition is a direct threat to my performance as a student.”

Butas ng batas

Kagaya ni Roca, marami pang mga mag-aaral ang nawawalan ng libreng matrikula dahil sa pangangailangang magtrabaho. Ito rin ang isa sa mga tinukoy na dahilan ni Dagondong kung bakit maraming mag-aaral ng Engg ang walang libreng matrikula.

“Nagpapakita lang ito ng kakulangan sa nasabing batas,” ika ni Dagondong. Para sa kanya, ang RA 10931 ay isa lamang hakbang pasulong sa pagtamasa ng karapatan sa edukasyon ng mga mag-aaral.

Para naman kay Tierone Santos, kasalukuyang Students’ Rights and Welfare (STRAW) Head ng UPD University Student Council (USC), hindi nalulutas ng RA 10931 ang problemang kinakaharap ng mga kabataan sa kawalan ng kalidad na edukasyon.

“The state doesn’t still recognize our education as a right, it is still treated by the government as a privilege,” ani niya.

Pagpapaingay ng panawagan

Karamihan ng tugon sa pagpapatupad ng nasabing batas ay tumatalakay sa pagiging kulong nito sa mga di-gradwadong mag-aaral.

Kaya naman para kay Santos, nananatili ang pangangailangang patampukin ang mga panawagan bilang unti-unti nang nakakamtan ng ilan ang libreng matrikulang matagal nang ipinaglalaban.

“What we need to do now is stand our ground and solidify our calls and ultimately mobilize for our rights,” ani nito.

Ayon kay Roca, ang RA 10931 ay dapat matamasa ng lahat ng mga mag-aaral sa pamantasan, sapagkat mababawasan nito ang mga suliraning hinaharap ng mga mag-aaral sa araw-araw.

“Administrators seem to think that delayed students are delayed because they’re lazy, when in fact those bad apples are the unfortunate exceptions — the vast majority of delayed students are some of the most dedicated, hardworking people in the university,” tugon niya.

May karagdagang impormasyon mula kina Raevien Pintang at Ratziel San Juan

Subscribe

Subscribe now to our newsletter

By checking this box, you confirm that you have read and are agreeing to our terms of use regarding the storage of the data submitted through this form.

%d bloggers like this: