Ni Marvin Lim/Philippine Collegian

14 Pebrero 2009/ 1:30 pm

Upang mawala ang mga kontensyon hinggil sa kanyang pagtakbo bilang kinatawan ng mga mag-aaral ng College of Mass Communication (CMC) sa University Student Council, naghain ang bagong patnugot ng Tinig ng Plaridel (TNP) ng pansamantalang pagliban sa pahayagan.

Kandidato si Jovan Cerda ng partidong Interdependent Student-centered Activism (Isa), at kalaban niya sa posisyon si Angela Nolasco mula sa Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP (Stand-UP).

Itinanghal si Cerda, third year na journalism major, bilang bagong patnugot ng opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng CMC noong Enero, at wala pang nailalabas na isyu ng pahayagan mula noon.

Saad ni Cerda sa Collegian, minabuting niyang iwanan muna ang kanyang posisyon sa kabuuang panahon ng kampanya. Pansamantalan namang humalili si Sophia Balod bilang patnugot ng pahayagan.

Samantala, handa naman umano si Cerda na iwan ang kanyang posisyon sa TNP kung mananalo siya sa kanyang kandidatura.

Teknekalidad?
Ani Cerda, kung teknalidad ang pagbabatayan, hindi ipinagbabawal ang maaaring pagkakaroon niya ng posisyon sa TNP at sa USC. “What I have to worry about are people who might accuse me of putting TNP and CMC student council in conflict,” dagdag ni Cerda.

Ngunit ani Absolom Eligio, kasalukuyang kinatawan ng mga mag-aaral ng Department of Journalism, higit pa sa usapin ng kakayahan ang pagkakaroon ng tungkulin sa konseho at sa pahayagan ng kolehiyo. “It’s a matter of [Journalism] ethics,” saad ni Eligio.

Dagdag niya, nangangailangan ang TNP ng sapat na kawani upang maipagpatuloy ang pahayagan. “TNP has just recently been revived. It can’t afford to lose its staff,” aniya

Subscribe

Subscribe now to our newsletter

By checking this box, you confirm that you have read and are agreeing to our terms of use regarding the storage of the data submitted through this form.

%d bloggers like this: