Demokratikong pamamahala, ‘tunay’ na representasyon sa UP ipaglalaban – GASC

Storya ni K.P.

Itinambol ng mga lider-estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) system ang panawagan para sa demokratikong pamamahala at “tunay” na representasyon ng mga mag-aaral noong ika-55 na Kumbensyon ng Pangkalahatang Kapulungan ng mga Konseho ng Mag-aaral (55th Convention of the General Assembly of Student Councils [GASC]), Ago. 17-19, sa UP Mindanao (Min).

[T]he GASC advocates for recorded voting on the [Board of Regents’] appointment of officials and for it to be made public, including a transcript on the justification of each Regent for each motion,” saad ng mga konseho sa resolusyon tungkol sa demokratikong pamamahala. 

Sa kasalukuyan, hindi inilalathala ang boto ng mga miyembro ng Lupon ng mga Rehente (Board of Regents [BOR]) sa UP Gazette tuwing sila ay nagtatalaga ng opisyal sa unibersidad. Ang BOR ang pinakamataas na lupong tagapagpasya sa UP. 

Bunga ang panawagan ng sunod-sunod na “pagbalewala” ng lupon sa tinig ng komunidad ng unibersidad noong pinili nito si Angelo “Jijil” Jimenez bilang presidente ng UP at si Edgardo “Carlo” Vistan II bilang tsanselor ng UP Diliman (UPD) sa nakaraang taong pang-akademiko.

BASAHIN: Jimenez elected 22nd UP President, vows to defend academic freedom

Idiniin ng mga delegado ang kahalagahan ng transparency sa loob ng BOR ngayong magkakaroon ng bagong tsanselor ang UP Los Baños (UPLB), UP Manila (UPM) at UP Visayas (UPV).

[The] GASC calls for the implementation of an appropriate Code of Conduct and Code of Ethics as a first step to enforcing accountability… with both documents setting the demeanor and activities of members in matters of decision-making,” banggit ng resolusyon.

Isinaad din dito ang pagpapatupad ng BOR ng Latin Honors disqualification policy sa UPV at pag-alis sa academic ease policies, kontra sa panawagan ng mga estudyante.

[T]he GASC, openly denounces the systematic stifling of our voices and trampling of our rights within the UP community, and demand[s] an immediate end to the oppressive structures that obstruct its involvement in [university] governance,” saad dito.

Isinulat ang resolusyon ng mga konseho ng mag-aaral ng UP National College of Public Administration, UP Open University (OU), UPD, UPV College of Arts and Science at UP Tacloban (Tac).

Kakulangan sa representasyon

Isinulong din ng mga lider-estudyante ang resolusyong naglalayong palakasin ang representasyon ng mga estudyante sa UP.  “[The] GASC shall maximize and ensure that there is a genuine representation from the studentry in the different committees of their respective UP administration,” saad nito.

Pursigido silang magkaroon ng panibagong komite ang Konseho ng Unibersidad (University Council (UC)] na siyang tututok sa mga isyu ng kalayaang pang-akademiko at karapatang pantao. 

Sa datos ng Defend UP Network noong Hulyo 23, hindi bababa sa 65 kaso ng panghihimasok ng mga militar at pulis ang naitala sa buong UP system noong nakaraang taong pang-akademiko.  Giit din ng mga konseho na sa pagbabalik ng face-to-face na mga klase, lumala ang campus militarization.

BASAHIN: Campus militarization, red-tagging intensifies amid return to f2f – UP student councils

Nais nilang magtatag ng multiadvisory board na bubuoin ng mga halal na representante mula sa mga estudyante, kaguruan at kawani para gabayan ang komite. Sa kasalukuyan, mga tsanselor at katuwang na propesor at pataas lang ang kabilang sa mga UC ng bawat constituent unit.

Ang kakulangan sa representasyon ng mga mag-aaral ay bunga rin ng mababang bilang ng mga tumakbong lider-estudyante sa iba’t ibang mga kampus noong nakaraang halalan.

Sa UP Tac, mayroon lamang walong opisyal sa kanilang konseho ng mag-aaral na binubuo dapat ng 16 na tao.

Sa UPD, maraming lokal na kolehiyo naman ang nakaranas ng kakulangan sa kandidato. Samantala, bakante pa rin ang dalawang pinakamataas na posisyon sa kanilang konseho ng mag-aaral sa buong pamantasan dulot ng pagkapanalo ng abstain na boto.

BASAHIN: #HalalanUPD2023: Kakulangan sa tumatakbong kandidato para sa mga tatayong lider-estudyante

BASAHIN: New USC short of standard bearers, swept by independent councilor bets

Ayon sa konseho ng mag-aaral ng UP Tac, “sinasamantala” ng administrasyon ang kakulangan sa representasyon ng mga mag-aaral upang maglunsad ng mga “hindi maka-estudyanteng” polisiya.

Sa danas ng UPM, pumirma ng memorandum of agreement ang administrasyon ng kanilang kampus katuwang ang Armed Forces of the Philippines nang hindi nagsasagawa ng konsultasyon sa mga mag-aaral.

Wala ring naisagawang dayalogo kasama ang UPM College of Allied Medical Professions ukol sa pagbabago ng mga pang-akademikong polisiya na naging sanhi ng pagdami ng mga estudyanteng nakakuha ng markang “incomplete” na grado, ayon sa konseho ng mag-aaral ng nasabing kolehiyo.

Giit naman ng konseho ng mag-aaral sa UPLB College of Forestry and Natural Resources, ang kakulangan sa representasyon ng mag-aaral ay dulot din ng “takot” ng mga estudyante sa rehimeng Marcos-Duterte.

[A]mid the previous tyrannical rule of former President Rodrigo Duterte and, then, another Marcos regime through the late [dictator’s] son, the UP student body is now witnessing a reversal of this hard-fought right to be recognized and represented,” saad ng resolusyon.

Dagdag pa nila, nahihirapan ding tumakbo sa posisyon ang mga estudyante dahil nabibigatan silang pagsabayin ang pag-aaral at gawain sa konseho.

Dahil naman sa “mahigpit” umanong pamantayan ng Office for Student Affairs ng UP Min, hindi pa rin nagkakaroon ng kumpletong hanay ng konseho ng mga mag-aaral sa kanilang kampus.

Nagmula sa konseho ng mag-aaral ng UPM, UP Baguio, UPLB, UP Min, UPOU, UPV at UPM College of Public Health ang resolusyon tungkol sa representasyon ng mga mag-aaral sa UP.

Sa kabuuan, nagpasa ang GASC ng 19 resolusyong nakatuon sa iba’t ibang isyu sa loob at labas ng unibersidad. Ikakampanya ang mga ito ng bawat konseho ng mag-aaral sa UP sa susunod na taong pang-akademiko.